Vacatures bestuur en raad van toezicht

Stichting Islamitische Marokkaanse Moskee Arrahman zoekt leden voor een nieuw te vormen bestuur en Raad van Toezicht

Historie
Even terug naar de oorsprong van Moskee Arrahman Breda. Dankzij onze (groot)ouders, veelal eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders, is Moskee Arrahman Breda opgeleverd op de prachtige locatie aan de Archimedestraat in het Liniepark.
Het realiseren van de nieuwbouw was een complex proces dat ontzettend veel tijd, energie en geld heeft gekost. Moge Allah swt eenieder hiervoor belonen zowel in dit wereldse als het hiernamaals en deze geweldige daad zwaar doen laten wegen op jullie weegschaal op de dag des oordeels. Dit geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers en anderen die achter de schermen een bijdrage geleverd hebben.

Activiteiten
Moskee Arrahman te Breda houdt zich bezig met diverse zaken omtrent de islam en zet zich in voor een verscheidenheid aan doelgroepen. Naast de gebeden worden de volgende activiteiten georganiseerd:

  • • Lezingen (Arabisch-Berbers-Nederlands).
  • • Religieuze bijeenkomsten.
  • • Lessen Arabisch voor kinderen en volwassenen.
  • • Diverse cursussen voor volwassen (Arabisch-Koran-Islam).
  • • Rondleidingen voor zowel bedrijven, instanties als particulieren.
  • • Diverse overleggen met de omgeving, gemeente en andere instanties.


Basis gelegd door Denktank Moskee Arrahman
Als lid vraagt u zich wellicht af wat er is gebeurd in de afgelopen tijd gezien alle Coronamaatregelen die ook door Moskee Arrahman worden gevolgd. De afgelopen tijd heeft een denktank van Moskee Arrahman (5) leden) zich intensief bezig gehouden met het opzetten van een stevig fundament (o.a. statuten, reglementen, raad van toezicht, bestuur, werkgroepen, etc.) waar een toekomstbestendige organisatiestructuur op gebouwd kan worden. De focus komt te liggen op structureel werken en veel minder op het ad-hoc aansturen van de moskee. De tijd van brandjes blussen en pleisters plakken moeten wij achter ons laten. Met alle voorbereidingen en een stevige fundering van de Denktank kan het nieuwe bestuur straks voortvarend en efficiënt aan de slag!

Bestuur
Het huidige bestuur van Moskee Arrahman bestaat momenteel uit ‘slechts’ twee bestuursleden. Zoals u zult begrijpen, is dit aantal veel te beperkt gelet op de grote achterban en de verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft Moskee Arrahman zich ten doel gesteld om een grote professionaliseringsslag te realiseren. Denk aan taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot onderhoud, financiën, lezingen, educatie, communicatie, dienstwinkel etc. Er ligt veel werk en uitdaging binnen Moskee Arrahman. Om dit allemaal te kunnen bewerkstelligen, zoekt Moskee Arrahman Breda enthousiaste en competente leden voor een nieuw te formeren bestuur.

Het vervullen van een bestuursfunctie betekent een investering van een deel van uw vrije tijd. Wij weten vanuit ons geloof, dat een investering van deze tijd in het welzijn van onze maatschappij, een nobele daad is die rijkelijk beloond wordt. Om alle doelen en missie gestalte te geven, is Moskee Arrahman op zoek naar de volgende leden voor het bestuur:
  • • Voorzitter;
  • • Penningmeester;
  • • Secretaris;
  • • Bestuursleden.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie en geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Ook ontvangt de RvT signalen van de achterban om die vervolgens te bespreken met het bestuur. Voor de RvT zoekt Moskee Arrahman minimaal 5 leden. Gezien de doelgroepen gaat de voorkeur uit naar een mix van oud en jong.

Ben je geďnteresseerd in een van de rollen binnen het nieuwe bestuur of Raad van Toezicht? Klik hieronder op desbetreffende functie voor meer informatie:

Bestuur
Raad van Toezicht

Je kunt tot uiterlijk zaterdag 9 januari 2021 kenbaar maken voor een mooie en dankbare functie kenbaar te maken door te mailen naar: denktank@moskeebreda.nl. Stuur een korte motivatiebrief en CV.

De selectie van de kandidaten vindt daarna plaats en de gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op zaterdag 16 en/of zondag 17 januari.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen via bovenstaand mailadres.

Heb je behoefte aan meer informatie? Geef je dan op voor een van de digitale sessie op via de volgende link: www.moskeebreda.nl/denktank.