Kan Allah al mijn zonden vergeven en moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word?


Geachte meneer/mevrouw,
Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en wil graag opnieuw beginnen en ik denk dat Allah mij het juiste kan bieden. Kan Allah mij vergeven met alles wat ik fout heb gedaan? En moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word?
Bij voorbaat dank,
Bismillaah.
Geachte vragensteller,
Alle lof is voor Allah. Hartelijk dank voor uw e-mail. We zijn zeer blij om te lezen dat u overweegt om de Islam te accepteren als uw religie en u over te geven aan Allah, uw Schepper, de Heer der werelden. Weet, beste …, dat deze stap een zeer belangrijke stap is, want het zal u reinigen van al uw voorgaande zonden, doch uw goede daden zullen niet verloren gaan. Het is een belangrijke stap richting het Paradijs en weg van het Hellevuur. Moge Allah de Verhevene u na uw bekering standvastigheid schenken.
U vroeg of Allah u kan vergeven met alles wat u fout gedaan hebt en of Allah u een kans kan bieden om opnieuw te beginnen. Jazeker! Allah de Verhevene zegt in de Qoraan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Zeg tegen degenen die niet geloofden dat als zij ophouden (met hun ongeloof en ongehoorzaamheid), wat voorafgegaan is (aan ongeloof en zonden) wordt werkelijk voor hen vergeven…” [Soerah al-Anfaal (8), ayah 38]
Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Zeg: ‘O ‘ibaadie (Mijn dienaren) die inbreuk op zichzelf hebben gemaakt (door slechte daden en zonden te begaan)! Wanhoop niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah'iem (de Meest Genadevolle).'”
[Soerahaz-Zoemar (39), ayah 53.]
Het is overgeleverd in Sah'ieh' al-Boekhaarie (het meest betrouwbare boek na de Qoraan) dat Aboe Waa-il zei dat Ibn Mas'oed zei dat de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “Degene die goed wordt in zijn Islam, zal niet gestraft worden voor wat hij gedaan heeft tijdens djaahiliyyah (onwetendheid, d.w.z. vóór zijn acceptatie van de Islam). Degene die slecht wordt in zijn Islam, zal een bestraffing ondergaan voor zijn vroegere en latere daden.”

Lees ook eens de artikelen “Hoe wordt u moslim?”, “De boetedoening voor zonden is berouw”, "Wanhoop niet aan de Genade van Allah" en “De liefde van Allah” op onze website.
Betreft uw tatoeages: moslim worden is heel eenvoudig. Het enige dat vereist is, is dat men oprecht gelooft dat er maar één God is en dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat men gelooft in het feit dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper en dienaar van Allah is.
Als iemand het werkelijke verlangen heeft om moslim te worden vanuit zijn volle overtuiging en het sterke geloof dat de Islam de ware godsdienst is, door Allah de Verhevene ingesteld voor alle mensen, dan moet men de shahaadah (de geloofsbelijdenis) uitspreken zonder verder uitstel.
De shahaadah (de eerste zuil van de Islam) dient als volgt te worden uitgesproken:
Ash-hadoe allaa Ilaaha iella llaah, wa Ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah
De vertaling is: “Ik getuig dat er geen godheid is (waard om aanbeden te worden) dan Allah, en ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.”
U hoeft dus niet eerst uw tatoeages te verwijderen, of Arabisch te leren, of leren bidden etc.
Het is overigens wel goed dat u weet dat tatoeëren niet toegestaan is in de Islam. We hebben twee uitspraken van grote geleerden verzameld met betrekking op uw situatie. De eerste is van sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz, die zei: “Alle lof is voor Allah. Als een moslim zich laat tatoeëren terwijl hij niet weet dat het verboden is, of als dit bij hem gedaan is toen hij een kind was, (of in uw geval, voordat u moslim bent), dan dient hij deze te verwijderen wanneer hij er achter komt dat het verboden is. Maar als het verwijderen te moeilijk is of schade zal veroorzaken, dan is het voldoende voor hem om berouw te tonen en vergeving te zoeken, en het is niet erg als hij het teken op zijn lichaam laat. Moge Allah ons allemaal helpen om te doen wat Hem tevreden stelt.” (Einde citaat.)

De volgende vraag werd gesteld aan sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid:
“Voordat ik moslim werd, heb ik een tatoeage laten zetten op mijn schouder. Al-hamdoelillaah (alle lof is voor Allah), nu ben ik moslim. Mijn man vindt het niet erg, al-hamdoelillaah, maar toch willen we het verwijderen. Om het te verwijderen d.m.v. laser is erg duur en ik denk dat daardoor de huid verbrandt en ik wil mezelf niet uitsluiten om te behoren tot degenen die al-Djennah (het Paradijs) binnengaan zonder verantwoording. Ik heb berouw getoond, is er werkelijk nog iets wat ik moet doen?”
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid antwoordde: “Alle lof is voor Allah. Alle lof is voor Allah Die u geleid heeft naar Zijn Rechte Pad. Ik vraag Allah u standvastig te maken om het (Zijn Pad) te volgen. Wat betreft deze tatoeage die niet verwijderd kan worden behalve d.m.v. deze vorm van operatie, u hoeft dit niet te doen omdat het te moeilijk is en pijn zal veroorzaken. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “…en Hij maakte voor jullie in de religie geen (enkele) moeilijkheid…” [Soerah al-H'adj (22), ayah 78.]
Uw spijt en afkeer daartegen, en uw vastberadenheid om dit nooit meer te doen, is voldoende. Ook wist de Islam alles uit wat daarvoor is gebeurd. Dus in dit geval, het laten zoals het is, zou geen schade voor u moeten veroorzaken, inshaa-e Allaah (als Allah het wil). Moge Allah u helpen om dat te doen wat Hem tevreden maakt.” (Einde citaat.)
We hopen dat we uw vraag voldoende hebben beantwoord. Mocht u nog meer vragen hebben, aarzel dan niet om ze ons te stellen. Wij zullen zeer gelukkig zijn om u te helpen.
 

 

 

Terug