Laatste berichten

Over ons

Het afgelopen jaar zijn de doelen van de lesactiviteiten sterk veranderd. De veranderende samenleving vereiste dat de aanpak en de leerdoelen werden herzien. Er is toen begonnen met het ontwikkelen van nieuwe lesmethoden die het afgelopen jaar verder is bijgeschaafd. Het leerdoel is verschoven van informatieoverdracht via een monoloog naar een dialoog met de kinderen. Naast kennis over de islam werd het ook belangrijk om kinderen bewust te maken en kennis bij te brengen over allerlei (sociale, culturele) zaken waarmee ze in de samenleving geconfronteerd worden. Het bewuster maken van kinderen gaat gepaard met het toelichten van onderwerpen uit de islam en het aangaan van een dialoog met hen. Er werd ingegaan op vragen als 'begrijp je het gebed?', waarom moet je bidden volgens de Koran?' Het lesmateriaal werd hierop aangepast. Het gaat om het begrijpen van een gebed, niet alleen het uit je hoofd kunnen opzeggen van de Arabische tekst. De moskee vindt het zijn plicht om onderwerpen als integratie met de kinderen te bespreken. Deze onderwerpen worden vanuit islamitisch oogpunt behandeld. Leerlingen moeten ook leren om vragen te stellen, vragen te bedenken en omgangsvormen te leren. De leerkrachten richten zich niet alleen op het bijbrengen van kennis over de islam, maar ook op de ontwikkeling van waarden en normen en sociale vaardigheden. Het gaat naast de normatieve ontwikkeling ook om een bredere persoonlijkheidsontwikkeling. De leerkrachten zijn vrijwilligers, die voor hun inzet een kleine vergoeding genieten. De onderwijscoördinator is degene die de sollicitatiegesprekken voert en advies uitbrengt aan het bestuur, dat vervolgens besluit of de sollicitant aangenomen moet worden of niet. Het bestuur beoordeelt ook de door leerkrachten bereikte resultaten en roept hen zo nodig ter verantwoording. 

Missie

Onze missie is om onze leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden in een islamitische sfeer, waarbij waarden en normen vanuit de Qor’aan en de Sunnah, volgens de Ahl-us Sunnah   wal Jamā’a, bepalend zijn voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen en onze omgang met elkaar. Het geheel in wisselwerking met de waarden en normen waarop de ons omringende samenleving is gebaseerd. Wij willen dat onze leerlingen met een zodanige bagage de moskeelessen verlaten dat ze kunnen beantwoorden aan de eisen die de huidige maatschappij aan hen stelt als bewuste moslims. Hierbij nemen we de uniciteit van ieder kind als uitgangspunt voor leren en opvoeden In de vormgeving van ons onderwijs en de invulling van onze pedagogische opdracht zien we de ouders van onze leerlingen als belangrijke partners.

Visie

Wij hechten veel waarde aan verantwoordelijkheid, we zijn allen verantwoordelijk gesteld door Allah swt en een ieder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Voor de ontwikkeling is het inspireren en stimuleren vanuit ons geloof van essentieel belang. Het onderwijs dat aangeboden wordt is datgene wat  dit beleidsplan vormt hiervoor een leidraad.

De belangrijkste bron in de Islam, de Koran, begint met het vers: ‘Iqra’ dat lees betekent. Daarnaast is een pasgeboren kind volgens de Koran een onbeschreven blad met natuurlijke aanleg en wordt het kind gevormd door zijn omgeving in brede zin. Op basis van het voorgaande hebben wij het streven dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot bewuste moslims met een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van de Islamitische levensovertuiging. Onze houding hierbij is dat onderwijs en kennis een fundament dient te vormen voor het onderwijs.

De voornaamste taak van ons onderwijs is, de kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen, die belangrijk zijn om bewust ons geloof te beleven

Kwaliteit en focus op resultaat

De eerste voorwaarde voor ons als moskee onderwijs is kwaliteit. Dat betekent dat wij proactief, stevig en duidelijk, handelen en sturen los hiervan zijn wij voortdurend gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.  De kwaliteit wordt structureel geëvalueerd.

Professionaliteit en transparantie

Wij zijn transparant, open en duidelijk naar elkaar. In ons handelen staat professionaliteit centraal. Op een respectvolle manier spreken wij elkaar aan op elkaars gedrag. Wij hanteren een aantal kernafspraken rondom professioneel gedrag. Naast elkaar, spreken wij ook onszelf hierop aan zoals onze profeet SAWS ons heeft geleerd.

Moskee Arrahman Breda: Een gebedsruimte, educatiecentrum en ontmoetingsplek voor de Bredase moslimgemeenschap!

Archimedesstraat 6, 4816 BB Breda
KvK: 41106079
© Copyright 2021- Moskee Arrahman Breda
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram